Nawigacja

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły: statut_8_lat_-_przedszkole_-_gimnazjumm_2018.pdf

Regulamin oceniania zachowania uczniów (załącznik nr 2 do Statutu): regulamin_oceniania_zachowania_2017.pdf

Regulamin uczniowski (załącznik nr 3 do Statutu): regulamin_uczniowski_2015.pdf

Program Wychowawczo - Profilaktyczny: Program_wychowawczy2017.pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: Regulamin_Samorzadu_Uczniowskiego_2017-2018.pdf

Regulamin zajęć specjalistycznych: regulamin_zajec_specjalistycznych_.pdf

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
  ul. Nowy Świat 21a
  00-029 Warszawa
 • tel i fax (22)826-17-47
  tel (22)826-47-85
  tel (22)826-17-37
  numery wewnętrzne
  11 - sekretariat
  12 - fax
  13 - portiernia (odwoływanie obiadów)
  14 - kierownik administracyjny
  15 - pokój nauczycielski
  16 - pedagog
  17 - świetlica

Galeria zdjęć