Nawigacja

Co znaczy - integracja? Ważne informacje Zajęcia specjalistyczne w naszej szkole Order Dobroci

Integracja

Co znaczy - integracja?

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę.

K.Datkun-Czerniak

Co to znaczy - integracja?
Słowo integracja pochodzi z łaciny (integratio), oznacza scalenie, tworzenie całości, zespolenie się. W rozumieniu społecznym jest to proces scalania zachodzący na poziomie grup, społeczeństw lub narodów, wyrażający się częstością kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnotą wartości i idei (za Słownikiem Wyrazów Obcych, PWN 2004).
Naszym celem jest integracja dzieci pełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenie umiejętności współżycia w grupie dzieci o różnych potrzebach oraz diagnoza potrzeb każdego dziecka.
Do głównych zadań integracji w szkole należy uczenie odpowiedzialności i samodzielności, wyrabianie wzajemnej cierpliwości dla własnych niedoskonałości oraz traktowanie dzieci niepełnosprawnych jako równych partnerów, bez okazywania nadmiernego współczucia.

Tradycja integracji w naszej szkole.
Pierwsza klasa integracyjna powstała w szkole w roku szkolnym 2002/2003. Obecnie mamy oddziały integracyjne na wszystkich poziomach.
Od września 2007 pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Nasi uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia specjalistyczne odbywające się na terenie szkoły i prowadzone przez naszych specjalistów. Dzieci są otoczone opieką psychologiczną i pedagogiczną przez specjalistów pracujących w szkole wspieranych specjalistami poradni.
Do tradycji wspierania integracji na terenie szkoły należy konkurs Order Dobroci oraz zajęcia Dzieci - dzieciom.
W roku szkolnym 2013/2014 wspólne aktywności uczniów klas starszych i młodszych pod hasłem Dzieci - dzieciom organizujemy każdego 22-go dnia miesiąca, świętując tym samym rocznicę urodzin naszego patrona Janusza Korczaka.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
  ul. Nowy Świat 21a
  00-029 Warszawa
 • tel i fax (22)826-17-47
  tel (22)826-47-85
  tel (22)826-17-37
  numery wewnętrzne
  11 - sekretariat
  12 - fax
  13 - portiernia (odwoływanie obiadów)
  14 - kierownik administracyjny
  15 - pokój nauczycielski
  16 - pedagog
  17 - świetlica

Galeria zdjęć