Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Samorządem uczniowskim klas 4 - 6 opiekują się panie: Anna Ciesielska, Małgorzata Mańkowska.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

                            

Przewodniczący Karol Kurzyp
Zastępca Weronika Błachnio
Rzecznik praw ucznia Franciszek Stańczykowski

 

Samorząd Szkolny:

 • prowadzi zawsze aktualną Gazetkę Samorządu Szkolnego informując o wszelkich działaniach, spotkaniach i przedsięwzięciach;

 • ogłasza szereg konkursów , które opracowuje, nadzoruje i podsumowuje;

 • agituje do wszelkich akcji charytatywnych i ekologicznych;

 • kultywuje tradycje związane z Polską, patronem szkoły, rodziną;

 • organizuje dyskoteki szkolne;

 • przygotowuje niespodzianki na różne okazje (Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka itp.);

 • uczestniczy w imprezach kulturalno-oświatowych;

 • daje dobry przykład swoim kolegom i koleżankom;

 • godnie reprezentuje swoją szkołę;

 • poznaje i w miarę możliwości rozwiązuje problemy swoich kolegów i koleżanek.

  Mały samorząd

Członkowie Małego Samorządu biorą czynny udział w różnych imprezach i akcjach szkolnych oraz uczestniczą jako przedstawiciele klas młodszych w uroczystościach szkolnych.

Mały Samorząd organizuje, włączając do pracy wszystkich chętnych uczniów, wiele konkursów: plastycznych, literackich, fotograficznych oraz apele okolicznościowe, ciekawe imprezy, turnieje sportowe.

Małym Samorządem opiekują się panie: Renata Plewnicka, Barbara Zielińska.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
  ul. Nowy Świat 21a
  00-029 Warszawa
 • tel i fax (22)826-17-47
  tel (22)826-47-85
  tel (22)826-17-37
  numery wewnętrzne
  11 - sekretariat
  12 - fax
  13 - portiernia (odwoływanie obiadów)
  14 - kierownik administracyjny
  15 - pokój nauczycielski
  16 - pedagog
  17 - świetlica

Galeria zdjęć